Home

บิสกิต

กริฟฟินส์ บิสกิตคุณภาพชั้นเยี่ยมจากประเทศนิวซีแลนด์ มีจำหน่ายมามากกว่า 150 ปี เราอบบิสกิตทุกชิ้นด้วยความรักและเอาใจใส่ผสมผสานกับวัตถุดิบชั้นเยี่ยม เพื่อสร้างความสุขให้กับคุณและครอบครัว

ประเภทสินค้า
griffins biscuits

150 ปีแห่งการสร้างสรรค์การทำขนม

150 ปีแห่งการสร้างสรรค์การทำขนม

กริฟฟินส์ เริ่มก่อตั้งโดย มิสเตอร์จอห์น กริฟฟินส์ ซึ่งดั้งเดิมเป็นเจ้าของโรงโม่แป้งในประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อปี ค.ศ.1864 ในระยะเวลามากกว่า 150 ปี กริฟฟินส์ถือเป็นบริษัทผู้ผลิต บิสกิตเป็นอันดับ 1 ในประเทศนิวซีแลนด์ และเมื่อเร็วๆนี้ กริฟฟินส์ได้มีการขยายตลาดเข้าสู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย

ประวัติความเป็นมา